paradys

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

lezing Bert

DE POORT NAAR HET LICHT

Lezing over Bijna-doodervaring en bijbelse gegevens. (Paraview Almere, 17 aug 08)

Met een bijna-doodervaring (gewoonlijk afgekort tot BDE) wordt een ervaring bedoeld

waarbij een persoon het gevoel heeft zich buiten zijn of haar lichaam te bevinden, dood te

zijn, en daarbij soms overleden bekenden ontmoet, en/of een terugblik op het eigen leven

meemaakt. Dergelijke ervaringen worden door mensen soms gemeld na een ongeval,

reanimatie na een hartstilstand of een andere levensbedreigende situatie.

Algemeen

Velen beschrijven de BDE als iets positiefs: mooi, gelukkig makend, vreugdevol. Zij hebben

beelden gezien van omgevingen die zij mooi vonden, of geliefde personen hervonden. Ook

wordt gesproken van een gevoel van warmte, van geaccepteerd worden zoals je bent, van

thuiskomen - je bestemming bereiken. Ook worden wel negatieve ervaring gemeld: taferelen

die onaangenaam worden gevonden en die schrik of angst oproepen.

Meer specifiek

· De belevenis wordt niet als droom ervaren, maar als realiteit met daarbij vaak een

besef van tijdloosheid;

· Losraken- of zijn van het lichaam met instandhouding van het eigen ik, waarbij men

de omgeving, inclusief het eigen lichaam kan waarnemen. Contact maken met de

'buitenwereld' is echter niet mogelijk. Sommigen melden dat er een subtiele vorm van

verbondenheid met hun lichaam in stand blijft;

· Vaak is er sprake van een helder licht waar men "naartoe" wordt getrokken via een

tunnel of spiraal. Het licht kan afkomstig zijn van een ongedefinieerde, beloftevolleof

liefdevolle bron, maar ook van één of meer personen die religieus of anderszins

betekenisvol zijn;

· Men overziet het voorbije leven in een allesomvattende blik en ervaart soms ook een

besef of begrip van wat de toekomst zou kunnen brengen;

· Er vinden ontmoetingen plaats met eerder overleden geliefden;

· Zelfs blindgeboren mensen kunnen zien tijdens een BDE, zoals mevrouw Vicki

Umipeg (geboren 1950), die op 22-jarige leeftijd een bijna-doodervaring kreeg na een

ongeluk. Zij zag vanuit het plafond haar lichaam, de arts en verpleegkundige;

· Soms wordt het BDE-ers duidelijk dat zij nog een taak hebben te vervullen of dat de

tijd om "heen te gaan" nog niet is aangebroken. Dit begrip kan zich manifesteren in

symbolen of zonder nadere aanduiding: een helder en diep "weten";

· Er zijn mensen die met tegenzin en teleurstelling in het "oude" lichaam ontwaken en

daarna verder (moeten) leven met een gevoel van "terugverlangen naar..." en zich

gevangen voelen in de realiteit van het heden. Het gevoel deze ervaringen niet met

anderen te kunnen delen, door ongeloof en onbegrip, kan leiden tot twijfel aan de

eigen geestelijke gezondheid, schaamte en eenzaamheid.Mensen die een BDE hebben gehad, hebben er soms moeite mee het gewone leven weer op te

pakken en kunnen hun verhaal vaak niet kwijt. Zeker vroeger was de hulpverlening ook niet

op mensen met deze ervaringen voorbereid.

Er is sprake van ingrijpende veranderingen bij mensen die een bde hebben gehad. In het

algemeen veranderen wij na een heftige gebeurtenis in ons leven: ziekte, ontslag,

echtscheiding, overlijden van een geliefde, enz. Maar de veranderingen na een bde gaan

verder: Pim van Lommel noemt de volgende: Een veranderd zelfbeeld, een ander besef van

wie men ten diepste is; de relatie met de medemens veranderd, sterk meevoelend; men denkt

anders over leven en dood; meer interesse in spiritualiteit; verhoogde intuïtie (paranormale

gaven). De veranderingen en het gebrek aan steun van de omgeving leidt vaak tot psychische

klachten. Het duurt vaak vele jaren voordat de ervaring enigszins is verwerkt.De poort naar het licht.

In deze lezing willen we 1 aspect naar voren halen: de ervaring tijdens een bde van een poort

naar het licht en de gevoelens van liefde een aanvaarding waarmee dat gepaard gaat. Dit

kwam ook in het eerste fragment wat ik las naar voren.

Uit het boek van van Lommel lees ik nog 2 verhalen, waarin dit beschreven wordt: bladzij

44/45 en blz 58/59. De ervaring van dat licht en de gevoelens van vrede en liefde, waarmee

het gepaard gaat, zijn onuitsprekelijk. Het lijkt niet aards en wellicht zijn er daarom geen

woorden voor om deze ervaring uit te drukken. Wel is duidelijk dat er sprake is van een

gevoel van onvoorwaardelijke liefde en totale aanvaarding. Is dat niet het hoogste verlangen

van ieder mens?

Licht en liefde in de Bijbel.

In de bijbel komen deze inhoud van de woorden licht en liefde ook voor en wel in de

beschrijving van God en van Jezus. Van God wordt gezegd dat Hij de schepper van het Licht

is, omdat Hij zelf één en al licht is. En Gods hoogste eigenschap is zijn mededogen en

onvoorwaardelijke liefde. De bijbel zegt dat Jezus als het Licht in de wereld gekomen is om

Gods liefde voor mensen te bewijzen en ons de weg te wijzen naar het licht van Gods liefde.

De ervaring van mensen met een bde wordt in de bijbel verbonden met God en zijn Zoon

Jezus.

Voorbeelden uit de bijbel:

Psalm 104: “Heer, mijn God, hoe groot bent U. Met glans en glorie bent u bekleed, in een

mantel van licht gehuld.”

Johannes 8 vers 12: Jezus zei: Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer

in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”

1 Joh. 1 vers 5-7, (lezen) en 1 Joh. 4 vers 7 tot 12 (lezen) Deze liefde wordt ook bezongen in 1

Kor. 13: (lezen) Prachtig! Wie dit leest hoeft niet zelf een bde te hebben om te weten van de

poort van Licht. Je hoeft niet een bde te hebben gehad om je leven te laten veranderen door

Jezus’ boodschap van liefde. We mogen Jezus navolgen in een leven van liefde, nu al,

gebrekkig, met vallen en opstaan, maar in het vaste geloof dat God ons onvoorwaardelijk

liefheeft.

Wat is de betekenis van een bde? Wat brengt het ons?

Het geeft ons troost. Een mooi voorbeeld in het getuigenis van mevrouw Germs, waarvan

man en drie kinderen omkwamen: ze zijn waarschijnlijk in een bde heengegaan.

Het brengt ons nederigheid en dienstbaarheid. We zijn in de wereld met een missie; ons leven

is zinvol en waardevol. We mogen dienstbaar zijn aan anderen.

Het brengt ons mededogen. We voelen ons verbonden met andere mensen en willen de ander

liefhebben als onszelf.

We staan anders in het leven. We hechten minder aan aardse belangen als geld en bezit en

carrière. We zijn niet meer zo bang voor de dood; het is de poort naar het licht, naar onze

bestemming.

We hebben hoop. We leven in een gebroken bestaan. Ons leven is broos en kwetsbaar. We

zijn zo maar van slag of moedeloos. De wereld in ons en om ons heen is vol liefdeloosheid en

duisternis. Toch is er hoop. Want er is een licht ontstoken in ons hart en wie ervoor open staat,

vangt steeds weer een glimp op van de onvoorwaardelijke liefde die ons omarmt.

Afsluiting

Ik sluit af met een gedicht:                    

Lieve mensen, durf te leven
op de weg naar eeuwig licht.
Jezus is aan ons gegeven
als een liefdevolle gids.
Als het lijden je benauwt
daagt het licht reeds in de poort,
daar wacht Hij die van je houdt:
liefde heeft het laatste woord.Lezing 17 aug. 2008

Bert van der Weijde 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu